Koruma, Yıllar İçinde Nasıl Değişti?


Çocuklar ve korunmasız kişilerle çalışan kuruluşlar, bu savunmasız kişileri tehlikeden korumak için uygulamaya konulan koruma prosedürlerine, politikalarına ve uygulamalarına uymak zorundadır. Amaç, çocuklarla, çevrelerindeki insanlarla ve topluluklarıyla anlamlı bir ilişki kurarak güvenli bir kültür oluşturmak ve sürdürmektir.

İşte korumanın yıllar içinde nasıl değiştiği.

Korunmak nedir?

Koruma, çocukların, gençlerin ve savunmasız yetişkinlerin sağlığını, esenliğini ve insan haklarını korumayı, onların istismar, ihmal ve zarar görmeden yaşamalarını sağlamayı amaçlar. Kaliteli sağlık hizmeti sunmanın önemli bir yönüdür.

En çok ihtiyaç duyanlar koruma Gençler ve çocuklar, bakım evindekiler de dahil olmak üzere savunmasız yetişkinler ve öğrenme güçlüğü olanlar dahil zihinsel, fiziksel ve duyusal bozuklukları olan kişilerdir.

Çalıştığı yerde, bakım evinde, hastane ortamında veya toplumda bakım sağlayan ve özel veya kamu sektörü tarafından istihdam edilip edilmediği veya kar amacı gütmeyen kuruluş olup olmadığına bakılmaksızın çocuklar ve savunmasız bireylerle çalışan herkes, koruma politikalarından haberdardır. Bakımları altındaki çocukları veya istismar riski altındaki yetişkinleri korumak onların sorumluluğundadır.

Koruma Gerektiren İşler

Çocuklarla veya çocuklarla ve savunmasız yetişkinlerle etkileşime girmesi gereken kuruluşlarla çalışan kuruluşlar, aşağıdakilerin farkında olmalıdır: koruma politikaları. Bunlar, hastanelerde, okullarda, evde bakım tesislerinde ve çocuklarla, gençlerle ve savunmasız kişilerle ilgilenen herhangi bir işte çalışan insanları içerir.

Korunmaya en çok ihtiyaç duyanlar, çocuklar ve gençler, evde bakım alanlar, zihinsel, duyusal ve fiziksel engelliler ve öğrenme güçlüğü çekenler gibi risk altındaki hassas yetişkinlerdir. Bu kişilerle çalışan herkes koruma politikalarının farkında olmalıdır.

Koruma Nasıl İyileştirildi?

Artık eğitim ve rehberlik için birçok fırsat olduğu için koruma politikaları büyük ölçüde iyileşmiştir. Bulacaksın çevrimiçi birkaç koruma kursu bu, kuruluşların ve çalışanlarının, özellikle doğrudan çocuklar ve savunmasız yetişkinlerle çalışanlar olmak üzere, çocuk koruma sorunları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı olacaktır.

Koruma eğitimi kurslarına katılmak, bakımları altındaki kişilerden hangilerinin fiziksel veya zihinsel istismar veya ihmal riski altında olduğunu belirlemede kuruluşlara yardımcı olacaktır. Eğitim, belirli bireylerin savunmasız olabileceği çeşitli yollar hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar. Ayrıca eğitim, ihmal ve istismarın en yaygın belirtilerinden bazılarını da kapsayarak, personelinizin izlemesini ve hemen harekete geçmesini sağlar.

Korumanın temel amacı, kuruluşlara ve bireylere, bakımları altındaki çocuklar ve gençlerle nasıl düzgün bir şekilde iletişim kuracaklarını öğretmektir. Bu nedenle, koruma eğitimi, personelin istismar ve ihmal konusunda çocuklarla, gençlerle ve savunmasız yetişkinlerle nasıl konuşabileceğine odaklanır. Koruma eğitimini zorunlu kılmak, kuruluşunuzun itibarını artırabilir. Ebeveynlere ve genel halka, kuruluşunuzun güvenliği çok ciddiye aldığını kanıtlar. Ayrıca, personel, ebeveynler ve gönüllüler arasında daha iyi iletişimi teşvik eder.


Kaynak : https://www.thenexthint.com/how-safeguarding-has-changed-over-the-years/15952/

Yorum yapın

Geçici Mail pdf kitap indir instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al SMM Panel PDF Kitap indir